Konsulent

Asker Consulting tilbyr en rekke konsulenttjenester tilpasset kunden.

 

Vi deler dette opp i generelle tjenester og spesifiserte tjenester knyttet opp mot vårt produktsortiment.

 

Vi definerer mål, gjennomføring og avslutning i fellesskap og tilbyr målstyrt effektmåling under hele prossessen.

Generell virksomhetsanalyse

 

Management for hire

 

Konsulent pr. time

 

Konsulent pr. prosjekt

Foranalyse ROI

 

Foranalyse 4Mat

 

Konsulentnettverk

 

Ny START

 

Vårt mål er å maksimere avkastningen fra organisasjonens menneskelige kapital og minimere finansiell risiko med rett kompetanse og verktøy.